BINNENTUIN KASTEEL 'T HOOFLAND AUTOVRIJ

Waarom?
Klik op bovenstaande foto en u begrijpt het!

 

Hoe was het in het begin?

Handhaaft de politie?

Wat is de rol van de gemeente?

Wat willen kopers van een Kasteelwoning?

Wat willen huurders  van een Kasteelwoning?

Wat voor voorlichting geeft de aankoopmakelaar?

Wat voor voorlichting geeft de verhuurder bij het afsluiten huurcontract?

Hoe nu verder?

 

In maart 2017 werd de binnentuin vermeld als een van de onveiligste plaatsen in Hendrik Ido Ambacht

leuk voor de ouders van de aldaar spelende kinderen, er is een onderzoek geweest op verschillend tijdstippen van de dag over één week genomen

 

Wij zijn het zat !

Wij gaan de kentekens van overtreders op deze website vermelden

in eerste instantie enigszins verminkt bij tweede constatering komt

het gehele nummerbord in beeld

      

 

 

 

                               

 

reageren stuur een mail naar binnentuinkasteelhoofland@gmail.com

 

een reactie van een bewoner van het complex

 

Een aantal zaken op deze Facebookpagina lijken me meer uitleg en een correctie waardig. U beschuldigt hier mensen van asociaal gedrag en verschuilt u mooi achter een actiegroep, maar vertelt maar een heel klein deel van het verhaal. Op deze manier is niemand duidelijk welk belang u heeft bij een rustige binnentuin, wie u daarin als actiegroep zogenaamd allemaal vertegenwoordigd en hoe groot uw belang is bij het bereiken van uw voordeur met de auto ten opzichte van alle eengezinswoningen die hun voordeur aan deze binnentuin hebben. Alle appartementen zijn namelijk het best bereikbaar via de parkeergarage ook met laden en lossen, maar voor de eengezinswoningen is het ronduit belachelijk alle toegang van autoverkeer te ontzeggen. Dat u de makelaar geloofde dat laden en lossen wel toegestaan was is door deze makelaar nooit zwart op wit aan u gegeven
Ik wil dit met enkele voorbeelden duidelijk maken:
De eengezinswoningen die aan de binnentuin liggen, zijn verkocht als goede, ruime woningen voor gezinnen. In gezinnen heb je kinderen. Ook baby's... In het eenvoudige geval van de wekelijkse boodschappen in combinatie met een maxi-cosi ontstaan er al problemen. Moeten deze mensen eerst hun kind naar huis brengen, deze onbeheerd achter laten in de woning en vervolgens 3 keer heen en weer lopen naar beneden om de boodschappen tassen te halen? Of moeten ze 3 keer heen en weer met de bolderkar inclusief maxi-cosi? Wat te denken van het op vakantie gaan?
Even een kind alleen laten is best te doen, en als u beiden de boodschappen haalt is er helemaal geen probleem
Wat te denken van het onderhoud van de tuin met een aanhangwagen? Als iemand zou besluiten om een vijver van een paar kuub in zijn tuin te maken? Moet hij die dan kruiwagen voor kruiwagen via de lift naar de parkeergarage brengen, waar zijn auto met aanhangwagen de gehele dag op de rijbaan in de weg staat?
Elk tuinbedrijf kan de lading bij u thuis bovenbrengen want de vrachtwagens zijn hoger dan 2 meter dus mogen daar rijden U moet zelf toch ook beseffen dat dit ronduit belachelijk is? Geen mens in Nederland die dit als normaal beschouwt, maar u kennelijk wel. Laden en lossen zou hier op zijn minst mogelijk moeten zijn en is prima regelbaar.  Wel eens op een hofje elders in Nederland geweest?

Toen deze woningen in de verkoop zijn gegaan, is er een brochure opgesteld, waar in het inleidende en verhalende gedeelte van de planomschrijving door de ontwikkelaars en plannenmakers een zinsnede is opgenomen die inderdaad refereert aan een autovrije binnentuin, waar wel hulpdiensten mochten komen. In de verkoopgesprekken is echter nooit zo zwart-wit gemaakt, wat blijkbaar bij de huurcontracten van de appartementen wel is gebeurd.
De prachtige brochure waar instaat dat er niet gereden mag worden had u beter moeten interpreteren  Ook is dit niet terug te vinden in de koopakte. In geen enkel koopcontract in Nederland bij aankoop van een huis staat hoe u zich moet gedragen op de openbare weg rondom uw huisU begrijpt dat dit na oplevering tot veel onbegrip geleid heeft bij de kopers van eengezinswoningen. Zeker toen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de borden ging plaatsen onderaan de oprit. Discussies over de zin en onzin hiervan stuitte slechts op halstarrigheid van een aantal huurders. Aangezien de gemeente op het standpunt stond dat ze het inrijbeleid slechts dan wilden veranderen als 100% van de bewoners het daarmee eens was, begrijpt iedereen dat met deze houding van de actiegroep dit niet gaat gebeuren.De actiegroep is opgericht na jarenlang gesteggel, er is hierover overleg geweest met SYNTRUS-ACHMEA met de gemeente en met politie, er is zelfs een onderzoek geweest naar luchtvervuiling van rijden de auto’s op het afgesloten binnenterrein, er is een geding aangespannen door de VvE wat verloren is, dacht u dat al deze instanties geloven dat het maar een paar mensen zijn die protesteren?

Nog enkele andere zaken om over na te denken:
U heeft het over onveilige situaties voor kinderen. Een situatie met auto's in woonstraten is een zeer gangbare situatie in heel Nederland. In De Heerlijkheid woont in die zin geen bijzondere of aparte doelgroep die speciale bescherming nodig heeft. Sinds de oplevering in 2008 heeft zich nog geen enkel ongeluk met een fiets en een auto voorgedaan, waarbij iemand aangereden is.
Voor  een dodelijk ongeluk heb je maar één auto nodig .Stel dat je hier bent komen wonen omdat je kind hier totaal veilig kan buitenspelen!!!!! Er is zelfs iemand die het juist fijn vind dat er auto;s rijden , dan leren ze met verkeer omgaan, hoe gek kan je zijn.

Het gebied tot woonerf verklaren, zou een goede optie zijn.

U heeft het over rust en oase in de binnentuin. Degenen die hier direct van kunnen genieten, wonen om deze tuin. Dit zijn ca 36 eengezinswoningen en ca. 15 appartementen. Hierbij hebben de 36 woningen het meeste baat bij een laad en losregeling. De appartementen kunnen rechtstreeks vanuit de parkeerkelder met de lift naar hun verdieping en hebben dus geen baat bij auto's in de tuin. Deze 15 appartementen zouden in theorie wat last kunnen hebben van autodampen van die enkele auto die er wel eens langs komt. (Frequentie 1 per uur?)
U zou de auto’s moeten turven die juist op het tijdstip dat kinderen na schooltijd buitenspelen naar boven komen De intensiteit van het verkeer aan de buitenkant en de invloed daarvan op de luchtkwaliteit is vele malen groter. Daarbij is die ene ? auto in de tuin verwaarloosbaar.Heeft u wel eens de schoolkinderen op de fiets geteld die in de morgen gebruik maken van de binnentuin, dan bent mogelijk al op uw werk.

 

Ik denk dat de grootste overlast wordt veroorzaakt door de mensen die u komen bezoeken, of uw bezoek voor de deur wil afzetten of iets af willen geven aan uw deur. U zou deze mensen erop moet wijzen dat ze niet naar boven mogen rijden, dat een bekeuring van € 143 de sanctie is. Er zijn diverse plekken in dit land waar een autovrij binnengebied gewoon is, moet dan een paal neergezet worden om uw sociaal gedrag te verbeteren of denkt u , de politie heeft het toch te druk om te controleren dus ik waag het erop. Zijn we zo diep gezonken dat een paal om het terrein af te sluiten of een flitspaal  nodig is ? Er zijn diverse plekken in de gemeente waar de straat is afgezet met een rode paal die wel door aanwonende wordt gerespecteerd.

In de tuin kunnen oudere mensen en omwonenden van de rust genieten. Daarvoor staan er een aantal bankjes om de tuin. Deze worden een enkele keer gebruikt door ouders die toezicht houden op hun spelende kinderen. Zelden of nooit worden deze bankjes gebruikt door 'oudere' omwonende huurders die hier van hun rust willen genieten.
Rust ?De meeste van deze mensen wonen ook nog aan de buitenkant van het complex en hebben alleen zicht op de binnentuin wanneer ze via het trappenhuis naar de parkeergarage gaan. Of komen slechts in de tuin om hun afval in de container te doen. Diverse mensen met een hond hebben geklaagd dat zij hun hond alleen maar via de parkeergarage uitrit of de afrit van de binnentuin kunnen uitlaten, in beide gevallen moeten ze met hun hond tussen de auto’s manoeuvreren om bij de uitlaatplaats te komen. 

U heeft het over onveilige situaties onderaan de oprit.
Is het normaal dat er bewoners zijn die komende van boven  met hun auto over het fietspad en het trottoir naar de garage ingang rijden! Deze situatie doet zich ook voor bij het in of uitrijden van de parkeergarage, waarbij eveneens het fietspad overgestoken moet worden met een voertuig. Het al dan niet naar boven of beneden rijden draagt daarom ook niet bij aan een onveiligere situatie. Elke bestuurder is zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee hij rijdt. Dat heeft niets met het al dan niet binnenrijden van de tuin van doen.

Aangezien we niet precies weten wie achter deze actiegroep zit, moeten we een beetje gissen. We hebben overigens wel een klein vermoeden. De foto's die hier geplaatst worden komen allemaal uit dezelfde hoek. Het lijkt ons in ieder geval goed dat jullie stoppen met het plaatsen van dit soort foto's en dreigementen op Facebook. Dan zijn wij ook niet genoodzaakt om verdere stappen hierin te ondernemen
Moet de rechter weer in actie komen om uw rijden op de binnentuin te stoppen ?. Het lijkt er namelijk sterk op dat iemand dit tot zijn of haar persoonlijke kruistocht heeft gemaakt en mensen zwart maakt en uitscheld. Iets wat de een betitelt als asociaal gedrag wil niet zeggen dat iemand anders dat ook zo ziet. Je hond in de binnentuin laten poepen is namelijk ook asociaal gedrag, maar daar hoor ik niemand over. Recentelijk zijn er drollen gevonden in de parkeergarage, er is ook al eens een dame betrapt die toegaf bij regenachtig weer haar hond in de garage uit te laten, het is maar een plasje toch!

Kortom, het lijkt me goed dat deze actiegroep zich eens verplaatst in de gezinnen die hier wonen en waarbij het gewoon regelmatig nodig is om met de auto bij de voordeur te kunnen komen en niet op basis van halsstarrige non-argumenten dit soort activiteiten wil blijven ontplooien.
Foto's maken van auto's en mensen en dit op internet te zetten, lijken me niet de manier om dit op te lossen. 
U mag aangeven wat we dan moeten doen om het recht van een autovrije binnentuin te verwerven. Als u denkt dat alleen de mensen die op de binnentuin kijken vertegenwoordigd zijn in de actiegroep heeft u het mis. U zal eraan moeten wennen dat bewoners in het huurderscomplex  ouder worden, sommige bewoners hebben al een invalidenscooter hebben hinder van de naar boven en naar beneden rijdende auto’s , het gebeurt regelmatig dat een automobilist weigert achteruit te rijden, hoezo respect voor elkaar.